Oskar Nedbal

Saison 1915-16

04.03.1916

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 2 c-moll "Auferstehung"

Oskar Nedbal, Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Wiener Tonkünstlerorchester

Saison 1911-12

08.12.1911

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 d-moll

Oskar Nedbal, Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde (Frauenchor)
Wiener Tonkünstlerorchester