Künstler:innen
Shizuka Miyashita
Nagano, Hokuto Bunka Kaikan
Japan Tournee 2016
Makoto Suehiro Dirigent (Mozart Requiem)
Tatsumi Mitsuki Dirigent
Naomi Matsuda Sopran
Katsunori Kono Bariton
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde