Künstler:innen
Takashi Otsuki
Nagano, Hokuto Bunka Kaikan
Japan Tournee 2016
Makoto Suehiro Dirigent (Mozart Requiem)
Tatsumi Mitsuki Dirigent
Naomi Matsuda Sopran
Katsunori Kono Bariton
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Tokyo, Sumida Triphony Hall
Japan Tournee 2016
Yoshinao Kihara Dirigent
Naomi Matsuda Sopran
Katsunori Kono Bariton
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde